skip to Main Content

İRSALİYEDEN SİNEMA BİLETİNE
MALİYE ANLAŞMALI BASILI İŞLER PACCI’DE.

Kurum ve şahısların ticari faaliyetlerini yürütebilmeleri için gerekli olan ürün grubudur. Bu ürünlerle firmalar; faturalandırma, sevk etme, tahsilat yapabilme, gider gösterme, giriş bileti kesme ve reçete yazma amacıyla bu evrakları bastırıp kullanırlar. Bunun için ‘maliye ile anlaşmalı matbaa’ ünvanına sahip olmak ve bu ürünleri basabilme yetkisi almak gerekir.

PACCİ Matbaa olarak, biz de ‘maliye ile anlaşmalı matbaa’ sınıfına giriyoruz. Bu kategoriye basımını gerçekleştirdiğimiz iş kalemlerini aşağıda bulabilirsiniz:

Maliye Anlaşmalı Matbaa Baslı İşleri
Back To Top